شعار سال
جمعه 05 مرداد 1403

1-تمــــاس با مـا

# مسئول واحد مدیریت عملکرد

#  مشخصات بازرسین سلامت اداری

2-قـــوانیــن و مقـــررات

# قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

# حقوق شهروندی در نظام اداری

# اصول 12 گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری

# آئین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

# آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

# آئین نامه رسیدگی به تخلفات اداری

# بیانیه گام دوم انقلاب

# دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

# سند تحول دولت مردمی

# سیاست های کلی نظام اداری

# فرمان 8 ماده ای درباره مبارزه با فساد اقتصادی

# قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد

# قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

# قانون رسیدگی به تخلفات اداری

# قانون مبارزه با پولشوئی

# قانون مجازات اسلامی

# قانون مدیریت خدمات کشوری

# قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات

# قانون ممنوعیت بیش از یک شغل

# قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین