شعار سال
جمعه 11 فروردین 1402

سامانه تدارکات الکترونیک(ستادیران)

فراخوان اجاره کارگاه های آموزشی اداره کل

در صورت تمایل به شرکت در مزایده فراخوان اجاره کارگاه های آموزشی، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(لینک بالا)مراجعه نمایید.

سایر
38251340
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین