شعار سال
جمعه 24 فروردین 1403

1-آموزش در مراکز ثابت

2-آموزش به دانشجویان

3-آموزش به آسیب دیدگان اجتماعی

4-آموزش در صنایع ، صنوف و بنگاه های اقتصادی

5-آموزش در ندامتگاه ها و مراکز بازپروری

6-آموزش در پادگان ها و مراکز نظامی

7-آموزش به اتباع خارجی

8-آموزش های سیار

9-آموزش به مستمری بگیران تامین اجتماعی

10-آموزش به روستائیان و عشایر

11-مهارت آموزی در محیط کار واقعی

انواع آموزش در ایران

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین