شعار سال
شنبه 01 مهر 1402

 

  • اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها :

                                       الف - اینفوگراف آموزش

                                       ب - آموزشگاههای آزاد استان

                                       ج - تعرفه آموزشگاههای آزاد

                                       د - فرآیند صدور مجوز مراکز کارآموزی  کارگاهی در سامانه ملی مجوزها

                                       ه - اخذ پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد

  • اطلاعات هزینه کرد سال 1401 :

                                  الف - اطلاعات هزینه کرد اداره کل

                                      ب - هزینه های مصوب1401

  • اطلاعات قراردادهای سال 1401 :

                                      الف - قراردادهای پشتیبانی

                                      ب - قراردادهای آموزشی

                                      ج - پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور

  • اطلاعات مناقصات و مزایدات سال 1401 :

                                          - لینک سامانه تدارکات دولت

                                          - فهرست فراخوان مزایدات

                                          -اسامی شرکت کنندگان در مزایدات

 

  • فهرست مجوزهای قابل صدور :

                                  الف - صدور مجوز پروانه تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

                                    ب - صدور مجوز تأسیس جوارکارگاهی و بین کارگاهی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین