شعار سال
جمعه 24 فروردین 1403

 

  • اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها :

                                       الف - اینفوگراف آموزش

                                       ب - آموزشگاههای آزاد استان

                                       ج - تعرفه آموزشگاههای آزاد

                                       د - فرآیند صدور مجوز مراکز کارآموزی  کارگاهی در سامانه ملی مجوزها

                                       ه - اخذ پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد

  • اطلاعات درآمد و هزینه کرد سال  :

                                  الف - اطلاعات هزینه کرد اداره کل 

                                  ب - اطلاعات درآمد اداره کل

  • اطلاعات قراردادهای سال :

                                      الف - قراردادهای پشتیبانی

                                      ب - قراردادهای آموزشی 

                                      ج - قراردادهای ثبت شده درسامانه قراردادهای کشور

  • اطلاعات مناقصات و مزایدات سال 1401 :

                                          - لینک سامانه تدارکات دولت

                                          - فهرست فراخوان مزایدات

                                          -اسامی شرکت کنندگان در مزایدات

 

  • فهرست مجوزهای قابل صدور :

                                  الف - صدور مجوز پروانه تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

                                    ب - صدور مجوز تأسیس جوارکارگاهی و بین کارگاهی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین