شعار سال
جمعه 24 فروردین 1403

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، نهادی وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است. بر اساس مادۀ واحدۀ شمارۀ 6082 شورای انقلاب در تاریخ 25/4/1359 از ادغام سه نهاد آموزشی (مراکز تعلیمات حرفه‌ای، صندوق کارآموزی، کانونهای کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی)، نهادی به نام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و تربیت نیروی کار ماهر شکل گرفته است.

این نهاد، بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و مادۀ 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده و مسؤول کمیتۀ تخصصی آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد کارگری و کارفرمایی است و فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا می کند.

این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، 31 ادارۀ کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی در شهر کرج دارد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فناوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا کرده است

هدفهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عبارتند از:

1- تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت) 2- ارتقای مهارت نیروی کار شاغل 3- ایجاد و توسعة توان کارآفرینی 4- افزایش توان خوداشتغالی 5- ایجاد مهارتهای پیش از اشتغال به منظور کاهش دورۀ جست‌و‌جوی شغلی و تقویت کسب شغل 6- ایجاد دالانی سازمان یافته برای ورود مهارتهای نوین جهانی به کشور 7- مدیریت و نظارت بر آموزشهای غیررسمی مهارت در بخش خصوصی و حمایت در جهت توسعۀ مراکز فوق

ساختار ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

- معاونت آموزش

- معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی

- معاونت اداری- پشتیبانی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

اصطلاح ها و تعریف ها :

سازمان: Iran Technical and Vocational Training Organization=I.R.T.V.T.O

عنوان اختصاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ایران

آموزش فنی و حرفه‌ای : (Techniacl and Vocational Training)

آموزشی است که به منظور ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل یا افزایش مهارت ارائه می‌شود و منجر به کسب گواهینامه مهارت منجر می شود.

مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای : (Technical and Vocational Training Center)

فضای آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی، کلاسها، آزمایشگاه، فضای اداری و امکانات جانبی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص برای کارگران شاغل و یا ایجاد مهارت در افراد متقاضی کار فاقد مهارت و یا کم مهارت ایجاد شده است و تحت پوشش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اداره می شود.

مرکز تربیت مربی : (Instructor Training center)

مرکز آموزشی سازمان است که به منظور تربیت مربی فنی- حرفه ای, و یا بازآموزی مربیان مراکز و آموزشگاه های آزاد استفاده می‌شود.

ظرفیت آموزشی مرکز: (Training capacity of center)

تعداد کار آموزانی که در طول یک سال در مرکز آموزشی پذیرفته می‌شوند، ظرفیت آموزش مرکز (سالیانه) نامیده می‌شود.

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای : (Private Technical and Vocational Training Institute)

به موسسه آموزشی گفته می‌شود که توسط بخش غیر دولتی با کسب مجوز از سازمان و در چارچوب آئین نامه تشکیل و ادارۀ آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای مصوب سال 1379 هیئت دولت، راه اندازی شده است و بر اساس برنامه‌های درسی و استانداردهای مهارت- آموزشی مصوب سازمان و تامین عوامل آموزشی واجد شرایط وفق ضوابط نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام می‌کند.

کارآموز : (Trainee)

فردی است که به منظور فراگیری دانش و کسب و ارتقای مهارت شغلی، در دوره آموزش فنی و حرفه‌ای معینی شرکت می‌کند.

مربی : (Trainer)

فردی است که ضمن احراز شرایط مربیگری، توانایی انتقال دانش فنی به کارآموزان، استفاده از تجهیزات کارگاه آموزش و فناوری روز و انجام ارزشیابی طی دوره و پایان دوره را مطابق با استاندارهای مهارت و آموزشی داشته باشد. طبقه بندی مربیان به صورت: کمک مربی، سرمربی، مربی ارشد و استاد مربی می‌باشد.

کارگر ماهر : (Skilled Worker)

به فردی که دوره آموزش فنی و حرفه‌ای را در درجه های مهارتی طی کرده و بعد از احراز شرایط به کسب گواهینامه مهارت نایل شده است، کارگر ماهر گفته می‌شود.

 

    خیابان آزادی - نبش خوش - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
    صندوق پستی 818/13445
    دبیرخانه : 66941251- 021
    فاکس دبیرخانه : 66583644 - 021
    پست الکترونیکی : news@irantvto.ir
    تلفن تماس میز خدمت : 66941250- 021 داخلی : 1058-1289
    ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه - 8 صبح الی 16

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین