شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

محمدرضا سلطانی(معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی)

تلفن تماس: 8250081-035 داخلی 244

مجید حق جو(مدیرکل)

پست الکترونیک: modir.yazd@irantvto.ir

تلفن تماس: 38251340-035

حسین بینش(مسئول حراست)

پست الکترونیک: harasat.yazd@irantvto.ir

تلفن تماس: 8250080-035

مهدیه کارگر دهقانی(معاون اداری و پشتیبانی)

تلفن تماس: 8263512-035

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین