شعار سال
جمعه 11 فروردین 1402

 

حمیدرضا فراشاهی(معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی)

تلفن تماس: 8250081-035 داخلی 244

مجید حق جو(مدیرکل)

تلفن تماس: 38251340-035

پست الکترونیکModir@yazdtvto.ir

حسن دهقان(مسئول حراست)

تلفن تماس: 8250080-035

پست الکترونیک: Herasat@yazdtvto.ir

مهدیه کارگر دهقانی(معاون اداری و پشتیبانی)

تلفن تماس: 8263512-035

 

سایر
38251340
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین