شعار سال
جمعه 24 فروردین 1403

شناسنامه ارائه این خدمت

اخذ و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه

درخواست پروانه تاسیس آموزشگاه

صفحه ارائه این خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

*شماره تلفن 5-38250081 داخلی 225و207 مربوط به واحد آموزشگاههای آزاد این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*

نظرسنجی این خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین