شعار سال
جمعه 05 مرداد 1403

شناسنامه ارائه این خدمت

اخذ و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه

درخواست پروانه تاسیس آموزشگاه

*شماره تلفن 5-38250081 داخلی 225و207 مربوط به واحد آموزشگاههای آزاد این اداره کل و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در دسترس شماست*

بیانیه توافق سطح خدمت

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین