شعار سال
شنبه 29 اردیبهشت 1403

مشخصات کارگاههای مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان یزد که امکان واگذاری ، در راستای جزء3 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400کل کشورو با اعطای تسهیلات تلفیقی به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی کم بهره، از طریق بانک توسعه و تعاون و صندوق کارآفرینی امید، در جهت  ایجاد و توسعه پروژه های بروزرسانی تجهیزات کارگاههای مراکز آموزشی دولتی ، بر اساس ماده 27 قانون الحاق، را دارد

واگذاری کارگاههای مراکز

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین