شعار سال
جمعه 11 فروردین 1402

 فرایند دریافت پیشنهاد در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد


فرایند دریافت پیشنهاد برای طرح درکمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد تا اطلاع ثانوی به صورت دستی می باشد.

پیشنهاددهندگان می بایست به صورت زیر اقدام نمایند:


فرم پیشنهاد را از وب سایت اداره کل آموزش وفنی وحرفه ای استان یزد(لینک زیر)دریافت و پس از تکمیل فرم مذکور به یکی از طرق ( حضوری،پست ویا مکاتبات اداری)، به واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگوئی به شکایات این اداره کل ارسال نمایند.

 

فایل ها

سایر
38251340
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین