شعار سال
شنبه 29 اردیبهشت 1403

شناسنامه این خدمت

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

بیانیه توافق سطح خدمت

 شرح خدمت:

این فرآیند برای ارایه خدمت به آموزشگاه های آزاد و از طریق سامانه پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس portaltvto.com جهت نظارت بر اجرای دوره های آموزشی آموزشگاههای آزاد ( بخش خصوصی) صورت می گیرد . دسترسی این خدمت برای مدیران ،موسسین و کارشناسان استانی و ستادی آموزشگاههای آزاد می باشد.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین