شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

شناسنامه ارائه این خدمت

آموزش فرایند صدور ابلاغ مربیگری  به صورت اینترنتی

صفحه ارائه این خدمت درسامانه مدیریت خدمات دولت

*شماره تلفن 5-38250081 داخلی230  مربوط به واحد آموزشگاههای آزاد این اداره کل  و مراکزبا تلفن های"مراکز"جهت رفع ابهام و مشکل در روند ثبت نام در دسترس شماست.

نظرسنجی این خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین